Huurvoorwaarden NL

Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden Villa Margarete Altastenberg

Januari 2021

De huurovereenkomst

De huurovereenkomst (reservering) is voor beide partijen (huurder en verhuurder) bindend, wanneer:

1. Naam, adres en telefoonnummers bekend zijn bij de verhuurder.
2. Aankomst en vertrekdata bekend zijn.
3. Het aantal personen bekend is.
4. De totaalprijs en de huurovereenkomst akkoord zijn.

Zodra aan deze voorwaarden is voldaan krijgt u van ons (de verhuurder) Mike en Renate Peters op verdere momenten de documentatie toegestuurd zoals de routebeschrijving, reistips, voucher, huisregels en de algemene informatie. Het voucher ontvangt u wanneer de volledige betaling is voldaan.

Huisdieren
In overleg is het mogelijk om een huisdier mee te nemen.

De totaalprijs
De totaalprijs is gebaseerd op de prijzen die vermeld staan op de website, vermeerderd met de eventuele extra personen, de eindschoonmaak en eventuele huisdier toeslag. Inbegrepen zijn: verwarmingskosten, water en keukenlinnen. Niet inbegrepen: de elektriciteit en de toeristenbelasting (deze moet u aan de huisdame betalen ter plaatse). Het beddengoed en handdoeken kunt u zelf meenemen of bij ons huren (betalen ter plaatse aan huisdame).

De betaling
Voor de betaling dient u de volgende termijnen aan te houden:

  • Bij een reservering van meer dan 4 maanden voor de aankomstdatum: 1/3 binnen een week, 1/3 4 maanden voor de aankomstdatum en 1/3 2 maanden voor de aankomstdatum.
  • Bij een reservering van meer dan 2 maanden voor de aankomstdatum: 1/2 binnen een week en 1/2 2 maanden voor de aankomstdatum.
  • Bij een reservering van minder dan 2 maanden voor de aankomstdatum de gehele reissom binnen 1 week.

Mocht de huurder niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoen, dan wordt de reservering behandeld als zijnde een annulering.

Annulering
Bij annulering worden de volgende kosten in rekening gebracht:

  • Bij meer dan 120 dagen voor de aankomstdatum : 20% van de reissom
  • Tussen 120 en 60 dagen voor de aankomstdatum: 50% van de reissom
  • Tussen 60 en 30 dagen voor de aankomstdatum: 70% van de reissom
  • Bij minder dan 30 dagen voor de aankomstdatum: 90% van de reissom

Wij raden u aan om altijd een annuleringsverzekering af te sluiten. Dat kunt u bij de reservering opgeven.

Borgsom
Thans wordt er niet met een borgsom gewerkt. Dat betekent dat mocht u onverhoopt schade gemaakt hebben, wilt u dit dan a.u.b melden aan de beheerdster of aan de eigenaren. U dient een voorschot van de geschatte kosten aan haar te betalen. Indien u een reisverzekering heeft afgesloten, kunt u meestal eventuele schade weer vergoed krijgen. Ook dekt uw eigen WA- verzekering sommige schadegevallen.

Aankomst en vertrektijden
Aankomsttijd: tussen 15:30 en 18:00.
Vertrektijd: tussen 10:00 en 10:30 (Het huis moet dan ontruimd en bezemschoon zijn).
Indien zich een wijziging voordoet, moet u de huisdame zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Hiernaast vragen wij u graag een uur voor aankomst de eigenaren te bellen om de verwachte aankomsttijd door te geven.

Sleutels
Deze ontvangt u van de huisdame.

De huisdame
Haar naam en telefoonnummer krijgt u bij het voucher. De huisdame is uw steun en toeverlaat, zij laat u het huis zien, legt u alles uit en helpt u bij eventuele storingen. Zij heeft huisrecht, dat houdt in dat zij ons huis beheert en altijd toegang tot het huis heeft. Ook is zij gemachtigd om te handelen bij eventuele calamiteiten.

Aantal personen
Het is niet toegestaan om de vakantiewoning met meer personen te gebruiken dan het aantal personen overeengekomen in de huurovereenkomst, tenzij voor aankomst schriftelijk, telefonisch of per email toestemming is verleend door ons of door de huisdame. Onderverhuur aan derden is niet toegestaan. Mocht bovenstaande niet in acht genomen worden, dan kan de huisdame u de toegang tot de vakantiewoning ontzeggen.

Rechten en verplichtingen
De huurder dient zich te gedragen als een goed huurder en ons huis te gebruiken overeenkomstig de gegeven instructies en geen overlast voor de omgeving te veroorzaken. Altastenberg is een kuuroord en de stilteregels dienen gerespecteerd te worden. Als huurder bent u wettelijk aansprakelijk voor de door u aangebrachte schade aan ons huis of aan de inventaris. Een schadegeval dient u direct te melden aan de huisdame of aan ons. Reparatie- of vervangingskosten dienen door de huurder onmiddellijk aan de huisdame te worden vergoed of aan het eind van de verhuurperiode aan de huisdame betaald te worden.

Bij vertrek dient u ons huis in een behoorlijke staat achter te laten: dat wil zeggen bezemschoon. De afwas gedaan en opgeruimd (zie ook de huisregels). Bij vertrek moeten de meubels, serviesgoed enz. weer op de oorspronkelijke plaats staan, zoals u het aantrof bij binnenkomst. Mocht de huisdame constateren bij uw vertrek dat het huis niet bezemschoon is en/of de inventaris niet op de juiste plaats staat, dan is zij gerechtigd om extra schoonmaakkosten in rekening te brengen. De huurder dient linnengoed te gebruiken op de bedden en is niet gerechtigd bedden zonder lakens te gebruiken.

Beëindiging van de huurovereenkomst
De verhuurder en de huisdame zijn gerechtigd de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen indien na in gebreke te zijn gesteld en/of gesommeerd te zijn, de huurder zich niet gedraagt als een goed huurder, in het bijzonder als de huurder ondanks waarschuwingen ernstige hinder veroorzaakt aan zijn verblijfsomgeving.

Buitengewone omstandigheden
Indien door overmacht of buitengewone omstandigheden als een natuurramp, oorlogsgeweld, brand of andere invloeden van buitenaf de woning niet meer beschikbaar is voor verhuur, dan houden wij ons het recht voor de reservering te wijzigen of op te zeggen. In dat geval ontvangt u het reeds door u betaalde bedrag terug. Wij zijn dan echter niet aansprakelijk voor verdere schade die door de annulering is ontstaan. Uiteraard zullen wij proberen om voor u een alternatief te vinden.

Klachten
Wij gaan ervan uit dat wij u een duidelijke indruk gegeven hebben over wat u van Villa Margarete kunt verwachten. Mocht het voorkomen dat u bij aankomst een tekortkoming constateert dan dient u dit direct bij de huisdame of bij ons te melden, zodat wij in staat zijn om de klacht te verhelpen. Klachten die achteraf bij ons worden ingediend kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

Tot slot
Met liefde onderhouden wij ons huis in Altastenberg. De inrichting proberen wij in goede staat te houden. Ook de technische installatie houden wij up-to-date. Ons huis staat in het Sauerland en wij proberen een goede mix te houden van een echt Duits huis met kwaliteit meubels en Nederlandse gezelligheid en luxe. Hierbij staat gastvrijheid en een fijne en geslaagde vakantie voor u altijd centraal! Tips en adviezen zijn natuurlijk altijd welkom.

Vakantiehuis Villa Margarete Mike en Renate Peters
Schipbeek 5
5032 RP Tilburg
Nederland
Telefoon: 0031-13-8229718 Mobiel: 0031-6-43047066

Algemene Voorwaarden Villa Margarete, © 2021 www.villamargarete.nl

Huurvoorwaarden Villa Margarete Altastenberg 2018